visie

OntdekApp is ontwikkeld door kunstenaar en docent Marcel Fraij vanuit het idee dat kinderen de vrijheid en ruimte moeten krijgen om zelf ontdekkend en onderzoekend te leren.

De huidige tijd vraagt om een dergelijke aanpak waarbij kinderen leren zelfstandig na te denken, informatie te vergaren en zelf oplossingen te verzinnen.

‘Kinderen zijn oorspronkelijke wezens: ze komen altijd met verrassende eigen concepten, ideeën en gevoelens. Ze kunnen meer dan veel volwassenen denken. Je moet ze alleen voldoende maker laten zijn en minder consument.’

De meeste leermethoden zijn gebaseerd op de leerkracht die kennis overdraagt. Bij de OntdekApp gaan kinderen juist zelf op zoek naar informatie, doen ze proefjes en verzinnen ze oplossingen. Alle kennis die ze op deze manier vergaren beklijft goed omdat ze het zelf hebben ervaren.

 

Ontdekkend leren is spontaan, het kind bepaalt zelf wat en hoe hij iets gaat onderzoeken en wat hij daar verder mee doet. De intrinsieke motivatie is daardoor bijzonder hoog. Onderzoekend leren is een meer wetenschappelijk gerichte manier waarbij uit wordt gegaan van hypotheses, probleemstellingen, gericht informatie zoeken en analyseren.


Met deze twee vormen van leren krijgt de leerkracht een andere rol. Niet meer degene die alles bepaalt en overal een antwoord op heeft (overdragend leren), maar een coach die vragen stelt en stimuleert dat kinderen op onderzoek uit gaan, informatie verzamelen en gaan experimenteren. De docent velt geen oordeel maar wakkert de nieuwsgierigheid van het kind aan.

Dit is meestal niet makkelijk te regelen in een schoolsituatie. De OntdekApp richt zich hier juist met name op en is zo ontwikkeld dat het wél kan. Het kost de school en de leerkracht heel weinig tijd, zodat er voldoende mogelijkheden zijn kinderen individueel en op maat te begeleiden.


De aanpak van de OntdekApp is geheel nieuw omdat deze is ontwikkeld vanuit het kind en niet vanuit de volwassene. Kinderen maken geen onderscheid tussen verschillende vakken. Kinderen hebben geen behoefte aan hokjes, alles kan bij hen door elkaar heen lopen en naast elkaar bestaan. De OntdekApp kan op een niet-lineaire manier worden doorlopen. Kinderen bepalen zelf welk onderdeel zij willen doen.


De overtuiging van Marcel Fraij is dat als je kinderen meer zeggenschap geeft over hun eigen leerproces ze veel meer leren en het nog leuk vinden ook. Kinderen zijn en blijven eigenaar van het gehele proces. Dit stimuleert de zin in leren, ontdekken en doen. Ook samenwerken en kennis delen worden op deze manier aan de orde gesteld. Kinderen mogen zelf beslissen of en hoe ze willen samenwerken. Door hen zo een grote eigen verantwoordelijkheid te geven nemen kinderen deze ook en ontwikkelen dat verder en krijgen bovendien meer zelfvertrouwen.